Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Vidensbank - MOMS OG REGISTRERINGSAFGIFT - Domme og afgørelser

Vidensbanken er en samling af relevant materiale udgivet af SKAT, Folketinget mv.

Vidensbanken bliver løbende opdateret, i takt med offentliggørelser.

 

MOMS OG REGISTRERINGSAFGIFT

Domme og afgørelser - 2019

SKM2019.14.LSR

Registreringsafgift af motorkøretøjer

 

SKM2019.5.BR

Fri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter

 

 

 

Domme og afgørelser - 2018

SKM2018.648.SANST

Eksportgodtgørelse – Manglende fremstilling af køretøj

 

SKM2018.642.VLR

Straf – registreringsafgift – dokumentfalsk – falsk nummerplade – færdselsloven

 

SKM2018.629.ØLR

Straf – registreringsafgift – leasing – prøveskilte – uberettiget ibrugtagning

 

SKM2018.625.BR

Registreringsafgift, ejerskab af køretøj, ibrugtagning

 

SKM2018.594.SR

Deleleasing - beskatning af fri bil

 

SKM2018.523.SR

Medarbejderleasingaftale, beskatning af fri bil

 

SKM2018.451.LSR

Værdi af fri bil – Bilforhandler

 

SKM2018.450.LSR

Værdi af fri bil – Bilforhandler

 

SKM2018.431.BR

Registreringsafgift – mandskabsvogn – privat personbefordring

 

SKM2018.425.BR

Rådighed over fri helårsbolig – direktør med væsentlig indflydelse på egen lønningsform – rådighed over fri bil

 

SKM2018.412.ØLR

Hæftelse for registreringsafgift – leasing

 

SKM2018.400.BR

Fri bil – oplysninger i offentlige registre – fri helårsbolig – rådighed – bevisbyrde befordringsfradrag – sædvanlig bopæl

 

SKM2018.398.ØLR

Registreringsafgift – udenlandsk indregistreret køretøj – bopæl

 

SKM2018.393.BR

Efterbetaling - fuld registreringsafgift - ombygget autocamper

 

SKM2018.368.ØLR

Leasingselskab – tilbagebetaling af moms – momssvig

 

SKM2018.353.LSR

Tilbagebetaling af moms på brugte demobiler

 

SKM2018.337.VLR

Fri bil – direktør og hovedanpartshaver – specialindrettet køretøj - privatbenyttelsesafgift – bevisbyrde – grafologisk skønserklæring

 

SKM2018.312.HR

Beskatning af fri bil – specialindrettet køretøj

 

SKM2018.311.BR

Fri bil – registreret ejer – hovedanpartshaver

 

SKM2018.300.BR

Erstatning –inddraget nummerplader – forældet

 

SKM2018.297.SKAT

Aftale mellem formanden for Skatterådet og direktørerne for Skattestyrelsen og Motorstyrelsen om sager som skal forelægges for Skatterådet

 

SKM2018.285.LSR

Opsigelse af adgang til Motorregistret - Ugyldighed som følge af manglende partshøring

 

SKM2018.242.ØLR

Straf – registreringsafgift – motorcykler

 

SKM2018.226.BR

Henstand – Registreringsafgift – Ferrari

 

SKM2018.224.BR

Maskeret udbytte – fri bil – privatbenyttelsesafgift – rådighed – mindreårig hovedanpartshaver

 

SKM2018.212.SR

Deleleasing - ej beskatning af fri bil

 

SKM2018.204.BR

Eksportgodtgørelse – værdiansættelse af brugte biler anmeldt til eksport – administrative retningslinjer for værdiskønnet – skøn under regel

 

SKM2018.187.BR

Fri bil – fri motorcykel – fri båd – fristregler – begrundelse

 

SKM2018.159.ØLR

Hovedaktionær – skattefri rejsegodtgørelse – fri bil

 

SKM2018.118.LSR

Registreringsafgift – køretøj med prøveskilte

 

SKM2018.88.BR

Værditabsberegning for brugt leasingkøretøj – Eksportgodtgørelse

 

SKM2018.85.LSR

Afvisning af afgiftsfritagelse for køretøj af mærket Tesla Model X

 

SKM2018.77.HR

Ændringer af godkendt leasingaftale – ikke fuld registreringsafgift af leasingkøretøj

 

SKM2018.40.VLR

Fri bil - hovedaktionærs rådighed - formodning for privat rådighed beskatningsgrundlag ved privat rådighed

 

SKM2018.25.LSR

Fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningsbiler

 

Domme og afgørelser - 2017

SKM2017.729.SR

Splitleasing – afregningsintervaller

 

SKM2017.696.LSR

Yderligere registreringsafgift på ombygget varebil

 

SKM2017.693.ØLR

Rådighed over fri bil - opbevaring i Tyskland under kommissionsaftale - flere private biler - maskeret udlodning

 

SKM2017.670.ØLR

Registreringsafgift – hæftelse for ikke-betalt afgift af parallelimporteret bil – ond tro

 

SKM2017.663.SANST

Inddragelse af prøveskilte grundet udlån

 

SKM2017.596.LSR

Forhøjelse af værdi af fri bil på grundlag af skattemæssigt begrundet overdragelse mellem nærtstående parter

 

SKM2017.546.BR

Registreringsafgiftsloven - storkundeordningen - annullering af afbrudte leasingkontrakter i Det digitale motorregister (DMR)

 

SKM2017.505.VLR

Indsættelser maskeret udlodning - fri bil - ansættelsesfrist – gyldighed

 

SKM2017.504.ØLR

Beskatning af fri bil - specialindrettet køretøj

 

SKM2017.498.BR

Registreringsafgift - personbil - bopæl - svenske nummerplader

 

SKM2017.497.ØLR

Registreringsafgift – beslaglæggelse – proportionalitetsprincippet

 

SKM2017.492.LSR

Pålæggelse af yderligere registreringsafgift ved benyttelse af autocamper

 

SKM2017.491.LSR

Splitleasing - Værdi af fri bil

 

SKM2017.477.VLR

Beskatning af værdi af fri bil delvis privat anvendelse specialindretning

 

SKM2017.456.BR

Registreringsafgift - inddragelse af prøveskilte

 

SKM2017.406.ØLR

Registreringsafgift - bopæl - dobbeltdomicil - opgørelse af opholdsdage

 

SKM2017.395.LSR

Henstand med betaling af registreringsafgift samt anmodning om eksportgodtgørelse

 

SKM2017.385.ØLR

Beskatning af fri bil - firmabil på gule plader

 

SKM2017.384.SR

Værdi af fri bil ved deleleasing

 

SKM2017.367.LSR

Inddragelse af prøveskilte samt tildeling af karensperiode

 

SKM2017.359.BR

Registreringsafgift - afgiftspligtig værdi - andre importørers mindstebeskatningspriser - administrativ praksis - Fri bevægelighed

 

SKM2017.313.BR

Hovedaktionær - skattefri rejsegodtgørelser - fri bil

 

SKM2017.273.LSR

Hæftelse for yderligere registreringsafgift vedrørende et leaset motorkøretøj

SKM2017.245.VLR

Registreringsafgiftsloven - leasing - bortfald ved ændring i aftale

 

SKM2017.204.BR

Fri bil - direktør og hovedanpartshaver - betalt privatbenyttelsesafgift – formodningsregel

 

SKM2017.179.ØLR

Forhøjelse af skattepligtig indkomst – fri bil – fri motorcykel

 

SKM2017.173.BR

Fri bil - hovedaktionærs rådighed - beskatningsgrundlag ved privat rådighed

 

SKM2017.167.BR

Registreringsafgift – autocamper – værdiansættelse

 

SKM2017.164.BR

Registreringsafgiftsloven – varebil – utvivlsomt konstrueret og indrettet til godstransport – egnethed til personophold

 

SKM2017.108.SR

Fri bil - beskatningsgrundlag ved leaset brugt bil

 

SKM2017.86.VLR

Registreringsafgift - eksportgodtgørelse af brugte køretøjer – dokumentation

 

SKM2017.80.BR

Rådighed over fri bil - maskeret udbytte - utilstrækkelig dokumentation

 

SKM2017.69.LSR

Spørgsmål vedrørende opgørelse af registreringsafgift ved overflytning af avance.

 

SKM2017.65.SANST

Spørgsmål om, hvorvidt der foreligger en leasingvirksomhed, som berettiger forholdsmæssig registreringsafgift

 

SKM2017.62.LSR

Spørgsmål om, hvorvidt autocamper opfylder betingelserne for afgiftsberigtigelse, herunder om en rosette skal være fastmonteret

 

SKM2017.46.ØLR

Objektiv hæftelse - parallelimport – forskelsbehandling

 

SKM2017.42.BR

Registreringsafgift af personbil - bopæl – dobbeltdomicil

 

SKM2017.6.BR

Fri bil - hovedaktionær og direktør - luksusbil - unøjagtig kørebog

 

Domme og afgørelser - 2016

SKM2016.608.HR

Fradrag for "forhandleravance" i eksportgodtgørelse af registreringsafgift ikke i strid med EU-retten.

 

SKM2016.549.VLR

Afgiftsgodtgørelse i forbindelse med eksport af brugt motorkøretøj – værdiansættelse

 

SKM2016.472.SR

Fradrag for integrerede børnesæder

 

SKM2016.410.BR

Salg til 0-sats af brugte biler – dokumentation

 

SKM2016.227.SR

Anvendelse af en rustvogn

 

SKM2016.206.SR

Kombinationssalg af biler og forsikringsydelser

 

SKM2016.139.SR

Leasingselskaber kan som udgangspunkt afgiftsberigtige på grundlag af indkøbspris. Interesseforbundne parter, skal dokumentere, at der i et ikke uvæsentligt omfang er foretaget afgiftsberigtigelser på et tilsvarende grundlag til uafhængige

 

SKM2016.88.HR

Registreringsafgift - eksportgodtgørelse - fradrag - forelæggelse - EU-domstolen

 

SKM2016.14.HR

Registreringsafgift - moms - EU-handel - biler – eksportgodtgørelse

 

Domme og afgørelser - 2015

SKM2015.780.BR

Registreringsafgift - importerede brugte biler – beregningsmetode

 

SKM2015.754.LSR

Spørgsmål om hvorvidt handlingsfee i forbindelse med leasingkøretøj, skal medregnes i den afgiftspligtige værdi i henhold til registreringsafgiftsloven

 

SKM2015.698.HR

Registreringsafgift - prøveskilte – registreringsafgift

 

SKM2015.690.SR

Salg af brugte personbiler – momsfradrag

 

SKM2015.684.SR

Momsgrundlaget - registreringsafgift og udlæg efter momsloven

 

SKM2015.454.VLR

Registreringsafgift eksportgodtgørelse 15 pct. Fradraget

 

SKM2015.263.BR

Registreringsafgift - godtgørelse - eksport – værdiansættelse

 

SKM2015.151.LSR

Salg til 0-sats af brugte biler

 

SKM2016.74.LSR

Afgørelse om fastsættelse af godtgørelse af afgift for et køretøj

 

SKM2015.45.BR

Registreringsafgift - afgiftsmæssig identitet - angivelsesfrist - berettigede forventninger

 

Domme og afgørelser - før 2015

SKM2014.864.LSR

Betingelser for salg af biler til 0-sats

 

SKM2014.718.LSR

Opgørelse af registreringsafgift i forbindelse med overflytning af avancer fra nye til brugte biler

 

SKM2014.428.VLR

Registreringsafgift - moms - EU-handel - biler – eksportgodtgørelse

 

SKM2014.427.HR

Registreringsafgift - import - brugte køretøjer – omberegning

 

SKM2014.356.BR

Registreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj

 

SKM2014.189.BR

Registreringsafgift - begrebet "eldrevet motorkøretøj"

 

SKM2014.160.ØLR

Registreringsafgift - fritagelse – statsinstitution

 

SKM2014.123.BR

Brugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse

 

SKM2014.117.SR

Momsgrundlaget ved salg af leasingbiler

 

SKM2013.881.BR

Moms - fradragsret - dokumentation - fakturakrav – udførsel

 

SKM2013.776.SR

Fastlæggelse af det reducerede momsgrundlag efter momslovens § 30

 

SKM2013.477.BR

Registreringsafgift - eksportgodtgørelse – værdiansættelse

 

SKM2013.339.SR

Registreringsafgift - demobiler afgiftspligtig værdi

 

SKM2013.142.BR

Registreringsafgift - moms - EU-handel - biler – eksportgodtgørelse

 

SKM2012.527.LSR

Biler - erhvervsmæssig leasingvirksomhed - leasing til selskabets nærtstående

 

SKM2012.306.LSR

Registreringsafgift - afgiftsberigtigelse efter overgangsregler - identitet mellem ibrugtageren og slutbruger

 

SKM2012.38.SR

Værdiansættelse af elbiler

 

SKM2011.680.SR

Værdiansættelse af biler, der på anskaffelsestidspunktet er over 3 år

 

SKM2011.429.SR

Gebyrer vedrørende tilstandsrapporter og energimærkning kan betragtes som udlæg, således at der ikke skal afregnes moms af godtgørelsen

 

SKM2011.427.SR

Leasingselskab leverer selvstændig forsikringsydelse til leasingtagere

 

SKM2010.572.LSR

Fastsættelse af afgiftspligtig værdi af motorkøretøj

 

SKM2010.429.SR

Leasing af køretøj fra leasingvirksomhed til virksomhedsejer

 

SKM2010.392.LSR

Registreringsafgiftslovens overensstemmelse med EU-retten

 

SKM2010.264.BR

Godtgørelse - registreringsafgift

SKM2009.387.LSR

Videresalg af biler - brugte biler – demonstrationsmodeller

 

SKM2008.758.LSR

Godtgørelse for registreringsafgift - afgiftsmæssig identitet

 

SKM2007.825.BR

Brugtmomsordningen - bilforhandler - dokumentationskrav ikke opfyldt - udeholdt omsætning – personbiler

 

SKM2007.531.SR

Momsgrundlaget ved godtgørelse af registreringsafgift

 

SKM2007.303.SR

Brugtmomsreglerne - konstruktion, hvor en autoforhandler ikke kan anses for at have købt en tysk bil af en privatperson i Danmark

 

SKM2006.763.LSR

Opgørelsen af beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil for nye leasede biler

 

SKM2006.711.HR

Registreringsafgift - demobiler og udlejningsbiler - leasing med tilbagekøbspligt – overvæltning

 

SKM2006.651.HR

Registreringsafgift - afgiftsfritagelse - bus til institution

 

SKM2006.600.SR

Begrænset fradragsret for billeasing - ekstraordinær leasingydelse

 

SKM2006.400.EFD

Moms af registreringsafgift - beskatningsgrundlag - nye motorkøretøjer (EF-Domstolen)

 

SKM2006.279.VLR

Registreringsafgift - afgiftsfritagelse - efterskole – handicapbus

 

SKM2006.246.LSR

Beregning af registreringsafgift

 

SKM2005.544.SR

Den momsmæssige behandling af registreringsafgift

 

SKM2005.181.ØLR

Registreringsafgift - afgiftsfritagelse - bus til institution

 

SKM2005.14.VLR

Registreringsafgift af motorkøretøjer - afgiftspligtig værdi

 

SKM2004.180.LSR

Parallelimport af biler – afgiftsberigtigelse

 

SKM2003.128.LSR

Registreringsafgift af motorkøretøjer – mindstebeskatningspris

 

SKM2003.101.TSS

Registreringsafgift af motorkøretøjer - landsskatteretskendelser – mindstebeskatningspris

 

SKM2002.88.VLR

Berettiget forventning om momsfritagelse for biludlejning - momspligt for udlejning af edb og møbler - momsfritagelse for rådgivning til skole

 

SKM2001.170.ØLR

Landsretten gav tilladelse til at stille visse præjudicielle spørgsmål til EF-Domstolen i sag om registreringsafgift