Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Lønsumsafgiftsberegner

For mange bilforhandlere udgør provisioner fra formidling af lån (mellem långiver og køber) og forsikringer (mellem forsikringsselskabet og køber af bilen) en væsentlig andel af den samlede indtægt. Disse formidlingsprovisioner er momsfrie, men lønsumsafgiftspligtige. Lønsumsafgiftsgrundlaget (som der skal betales 4,12 % i afgift af) er lønsummen tillagt overskud/underskud (før renter og afkast) af den lønsumsafgiftspligtige aktivitet. Der skal dog kun betales lønsumsafgift, hvis dette grundlag udgør mere end 80.000 kr. årligt.

Der er flere metoder der kan anvendes til beregning af lønsumsafgiftsgrundlaget. SKAT har ved flere kontroller pålagt bilforhandlere at anvende en tillempet "Sektoropdeling". Det er dog anden metode der er anerkendt ved kendelse i Landsskatteretten. Denne metode vil oftest være mere fordelagtigt for virksomheden at anvende, og det kan samtidig diskuteres, om man ved anvendelse af denne fremkommer med et mere retvisende billede over lønsumsafgiftsgrundlaget. 
Vi har udarbejdet er simpel beregningsmodel, der beregner lønsumsafgiftsgrundlaget ud fra ovennævnte metode anerkendt ved kendelse i Landsskatteretten. Kontakt os hvis I ønsker at høre mere om beregningsmodellen. 

Fordele ved anvendelse af arket:
• Kan medføre en væsentlig reduktion i lønsumsafgiften. 
• Kan være det der gør, at virksomheden er under bundgrænsen på de 80.000 kr. og dermed ikke skal afregne lønsumsafgift.
• En klar fordel at have udøvet skønnet uagtet om virksomheden er over eller under bundgrænsen på de 80.000 kr. inden en eventuelt kontrol af SKAT.

Anvend kontaktformularen øverst på siden, for at høre mere om beregneren.