Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Nyt krav om én kontrakt ved køb og salg af køretøjer

Motorstyrelsen har i forlængelse af vedtagelsen af lovforslag L24 udsendt et nyhedsbrev omkring forståelsen af lovforslagets bestemmelser omkring regnskabskrav og kontrolbestemmelser. Lovændringerne medfører en skærpelse af kravene til virksomheder køb og salg af køretøjer.

 

Hidtil har der i REGAL § 21, stk. 1 været krav om udfærdigelse af en skriftlig kontrakt ved en registreret virksomheds salg af et køretøj. Dette krav udvides pr. 1. januar 2020 til at omhandle alle virksomheder – og altså ikke alene de registrerede efter REGAL §§ 14-15 (selvanmeldere) – samtidig med at der stilles krav om kontrakt ved alle køretøjshandler, både køb og salg.

Kontrakten skal indeholde oplysninger om identifikationen af køretøjet, oplysninger om køber og sælger og køretøjets fulde pris, herunder prisen uden registreringsafgift. Såfremt det handlede køretøj ikke har noget afgiftsindhold, og ikke skal indregistreres i forbindelse med handlen, skal der ikke angives et afgiftsbeløb.

 

Lovændringen medfører desuden, at Motorstyrelsen tillægges yderligere kontrolmuligheder, idet reglerne om oplysningspligt og kontrol udvides til også at omhandle virksomheder, der erhvervsmæssigt udlejer køretøjer. Interesseforbundne eller nærtstående til personer og virksomheder, der er omfattet af kontrolbestemmelserne, vil ligeledes være omfattet.

Endelig får myndighederne mulighed for at udstede tvangsbøder, såfremt virksomheden ikke tilgængeliggør adspurgt materiale i forbindelse med en kontrol.

 

Hvis der måtte være nogen spørgsmål i denne forbindelse, står vi klar til at besvare.

 

Læs nyhedsbrevet fra Motorstyrelsen her.


Publiceret: 27. 11. 2019

Forfatter

Lasse Holmen Møller
Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com