Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

L24 vedtaget - Aftale om styrket regelefterlevelse på motorområdet

Folketinget har i denne uge haft lovforsalg L24 under 2. og 3. behandling og lovforslaget blev den 14. november 2019 vedtaget med 104 stemmer for og 3 stemmer imod.

 

Det vedtagne lovforslag har ikke ændret sig nævneværdigt i forhold til det fremsatte, og det er således følgende punkter, der er mest iøjenfaldende.  

  • Selvanmelderordningen på eksportområdet afskaffes med virkning fra 1. juli 2020!
  • Godtgørelsen på 400 kr. for indhentelse af synsrapport ved eksport afskaffes.
  • Importkompensationen på 60 kr. afskaffes.
  • Ved anmodning om eksportgodtgørelse indbetales et gebyr på 1.950 kr. – gebyret indføres fra og med den 1. januar 2020 til og med afskaffelsen af selvanmelderordningen på eksportområdet den 1. juli 2020. Herefter er det op til Skatteministeren at fastsætte de nærmere regler, herunder gebyrets størrelse.
  • Alle køretøjer, der skal eksporteres skal gennemgå toldsyn.
  • Fristerne for udbetaling af eksportgodtgørelse forlænges fra 3 uger til 9 uger.
  • Standardformularerne til leasing udgår af loven.

 

Herforuden betyder vedtagelsen, at bødeniveauet for afgiftsunddragelse forhøjes ligesom Skatteforvaltningen tillægges mulighed for at udstede tvangsbøder, såfremt anmodet materiale ikke indsendes inden for en fastsat frist.

 

På leasingområdet bliver kravet om anvendelse af standardformularer som sagt afskaffet. Domspraksis fra Højesteret og EU-domstolen har resulteret i, at det efter vedtagelsen af L24 er muligt at straksibrugtage et køretøj, mens Motorstyrelsen behandler ansøgning om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift samt at foretage visse ændringer i igangværende leasingaftaler, såfremt ændringerne ikke har betydning for tilladelsen og afgiftsberegningen.

 

Vi afventer en opdateret udgave af registreringsafgiftsloven, og i mellemtiden står vi som altid til rådighed for besvarelse af spørgsmål, kommentarer eller andet. 


Publiceret: 15. 11. 2019

Forfatter

Lasse Holmen Møller
Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com