Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Retningslinjer for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, som er ramt af brændstofforbrugsfejlen i Motorregistret

Motorstyrelsen udsendte i går en meddelelse om, at Motorregistret er ramt af en fejl i beregningen af det samlede brændstofforbrug. Visse køretøjer vil derfor fremgå med en forkert beregnet registreringsafgift. Fejlen forventes at være rettet i løbet af oktober, hvorfor retningslinjerne er gældende for månedsangivelserne i september og oktober.

Motorstyrelsen opfordrer selvanmeldere, der er berørt at denne fejl, at fratrække hele registreringsafgiften på fejlramte køretøjer fra summen af det opkrævede beløb på månedsangivelsen. Selvanmelder kan således afregne et mindre beløb, end det beløb der fremgår af månedsangivelsen.

Motorstyrelsen vil senere fremsende en opkrævning med den korrekt beregnede registreringsafgift med ny betalingsfrist. Vælger man at anvende denne mulighed, skal der gives underretning til Motorstyrelsen herom på mail. Motorstyrelsen sikrer herefter, at der ikke sendes rykker eller opkræves renter af de beløb, der er udeladt af månedsangivelsen.

For selvanmeldere som vælger at indbetale det fulde beløb på månedsangivelsen, vil Motorstyrelsen sikre, at der sker tilbagebetaling af for meget betalt registreringsafgift inkl. rentegodtgørelse. Der vil blive udsendt nærmere retningslinjer herom på et senere tidspunkt.

 

Læs den fulde meddelelse her.


Publiceret: 08. 10. 2019

Forfatter

Oliver Halkjær

Consultant
+45 5077 0954
oliver.halkjaer@kpmg.com