Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Regeringen fremlægger deres finanslovforslag 2020

Finansministeriet har offentliggjort regeringens udspil til næste år Finanslov, hvor der er flere områder, der kan påvirke bilbranchen, såfremt dette medtages i den endelig Finanslov og lovforslag herom bliver fremsat.

På helt kort sigt ønsker regeringen at forlænge den nuværende særordning for strøm, der benyttes til at oplade elbiler, således denne ligeledes er gældende i 2020 og 2021. Dette forslag har været et opmærksomhedspunkt længere og det forventes ikke, at der kommer til at være noget politisk slagsmål heromkring, eftersom det estimerede mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd blot er på samlet 80 mio. kr. for 2020 og 2021.

Den nuværende særordning står uden denne foreslåede forlængelse til at udløbe 1. januar 2020, hvor satsen som udgangspunkt stiger til 89,2 øre/kWh, som er den almindelige elafgift.

Regeringen lægger op til, at denne forlængelse skal ses i lyset af det arbejde, som den nuværende Kommission for grøn omstilling af personbiler er i gang med, og som regeringen ønsker fortsat. Det er en forventning for regeringen, at denne forlængelse er tilstrækkelig til, at Kommissionen kan komme med sine anbefalinger, og at man politisk kan påbegynde indretning af bilafgiftssystemet på længere sigt. Forlængelsen kan således ses som en udskydelse af reel stillingtagen til fremtidens afgiftssystem i forhold til el-drevne biler.

Fortsættelsen af Kommissionen er et vigtigt punkt for regeringen i deres finanslovsforslag, for at gøre det muligt at realisere målsætningen om en reduktion med 70 % i 2030, set i forhold til niveauet i 1990. Det udtales endvidere, at for at dette mål kan blive nået, så kan der blive behov for at gøre brug af hele paletten af værktøjer, herunder tilpasning af afgiftssystemet, udbygning af infrastruktur og energiforsyning.

Det skal afslutningsvist bemærkes, at der i finanslovsforslaget ikke er præsenteret noget omkring en mulig forlængelse af den nuværende indfasning af registreringsafgift på grønne biler.

 

Læs hele pjecen fra Finansministeriet "Velfærd første – tryghed, tillid og en grøn fremtid" herunder:

 


Publiceret: 02. 10. 2019

Forfatter

Nikolaj Pihl
Senior Consultant
+45 5374 7083
nikolaj.pihl@kpmg.com