Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Endeligt genoptagelsesstyresignal - praksisændring som følge af SKM2018.77.HR

Motorstyrelsen har den 20. september 2019 udsendt styresignal SKM2019.455.MOTORST, som efter høringsprocessen nu ligger i endelig form. 

Vi har tidligere beskrevet den kommende praksisændring og genoptagelsesproceduren ud fra udkastet til styresignal, der blev sendt i høring den 28. juni 2019. Læs vores gennemgang af høringsudkastet her.

I det store og hele er det endelige styresignal i overensstemmelse med udkastet. Der er dog et par enkelte tilføjelser, som det er værd at bemærke. Motorstyrelsen opfordrer fortsat til, at ændringer i leasingaftaler generelt indsendes til godkendelse. 

I denne forbindelse har Motorstyrelsen, på baggrund af høringssvarene, tilføjet en ikke-udtømmende liste over ændringer, som er uden betydning for tilladelsen til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, og som derfor kan foretages uden Motorstyrelsens godkendelse. Disse ændringer er:

 

1.       Ændring af servicepartner

2.       Ændring af aftale om dækskifte, herunder kriterier for hvornår dæk skal skiftes

3.       Ændring af hvor et køretøj skal afleveres efter endt leasing

4.       Varslingsperiode ved misligholdelse

5.       Betalingsvilkår i form af bestemt fakturasystem eller elektronisk fakturering

6.       Tilføjelse af fortrolighedserklæring

7.       Tilføjelse af klausul om oplysninger til tredjemand, fx oplysninger til Skatteforvaltningen

8.       Tilføjelse af klausul om anvendelse af e-mail.

 

Listen er som nævnt ikke udtømmende, men giver et godt fingerpeg om, hvilken type af ændringsmuligheder, der fremover vil kunne foretages uden indhentelse af fornyet godkendelse. Vi sidder klar til at besvare eventuelle spørgsmål herom.

Det fremgår af styresignalet, at Motorstyrelsen senest 3 måneder efter udsendelse af styresignalet vil kontakte de parter, for hvem Motorstyrelsen af egen drift vil genoptage sagsbehandlingen.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse kan indgives til Motorstyrelsen frem til 6 måneder efter styresignalets udsendelse.

 

Vi har bistået flere virksomheder i processen allerede, og opfordrer til at man selv vurderer, hvorvidt man potentielt er omfattet af genoptagelse. Vi står til rådighed for dialog og sparring herom samt om, hvordan den bedste proces vil være for Jeres virksomhed.  

Læs hele styresignalet her.


Publiceret: 23. 09. 2019

Forfattere

Rune Grøndahl
Partner
+45 5374 7079
rune.grondahl@kpmg.com

 

 

Lasse Holmen Møller
Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com