Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Landsretsafgørelse – Fri bil – Hovedaktionær

Et selskab var i Motorregistret registreret som ejer og bruger af et ældre køretøj. En hovedanpartshaver i selskabet var af SKAT anset som skattepligtig af værdien af fri bil for køretøjet efter ligningslovens § 16, stk. 4. Samme resultat havde både Landsskatteretten og Byretten nået frem til.

 

På grund af Motorregistrets digitalisering i juni 2012 var det ikke muligt at fremskaffe en registreringsanmeldelse. Byrettens afgørelse byggede på, at køretøjet per august 2012 var registreret med selskabet som ejer og bruger, og at der derfor var en formodning om, at registreringen var i overensstemmelse med de faktiske forhold, hvorfor det påhvilede hovedanpartshaveren at bevise, at han ikke havde rådighed over køretøjet. Denne bevisbyrde anså Byretten ikke løftet.

 

Hovedanpartshaveren havde forklaret, at han ikke var klar over køretøjets registreringsforhold, og at køretøjet desuden blev anvendt af hans bror, hvorfor det slet ikke stod til hans rådighed.

Landsretten fandt efter en samlet vurdering, at hovedaktionæren havde bevist, at selskabet ikke ejede bilen, og hovedaktionæren skulle således ikke rådighedsbeskattes af bilen.

 

Læs hele afgørelsen her


Publiceret: 13. 09. 2019

Forfatter

Lasse Holmen Møller
Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com