Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Bindende svar – Fri bil – Sale-and-lease-back – Interesseforbundne parter

Et selskabs hovedaktionær, som var et holdingselskab, solgte et køretøj til selskabet, og indgik samtidig en leasingaftale med selskabet om selvsamme køretøj. Køretøjet blev derefter stillet til rådighed for holdingselskabets ejer A.

 

Selskabet anmoder om et bindende svar for at få bekræftet, at handelsprisen på 675.000 kr. vil udgøre beregningsgrundlaget for beskatning af værdien af fri bil. A havde tidligere haft bilen stillet til rådighed af selskabet, og der var sket beskatning af fri bil på baggrund af nyvognsprisen på 1,3 mio. kr.

 

På Skattestyrelsens anmodning foretog Motorstyrelsen en uformel vurdering af køretøjet til ca. 930.000 kr. Selskabet oplyser samtidig, at der ikke er nogen forretningsmæssig begrundelse for overdragelsen.

 

Den indgåede leasingaftale mellem selskabet og holdingselskabet indeholder en opsigelsesadgang for leasingtager, som er usædvanlig i erhvervsleasingaftaler.

 

Prisforskellen i kombination med det usædvanlige opsigelsesvilkår i leasingaftalen, og en manglende forretningsmæssig begrundelse for overdragelsen gjorde, at Skattestyrelsen ikke anså overdragelsen for sket på markedsmæssige vilkår. Eftersom der ikke var tale om en reel overdragelse benyttes fortsat den oprindelige nyvognspris som beskatningsgrundlag, dog nedskrevet til 75% jf. reglerne i ligningslovens 16, stk. 4.

 

Skatterådet tiltræder Skattestyrelsens indstilling og begrundelser.

 

Læs hele afgørelsen her


Publiceret: 13. 09. 2019

Forfatter

Lasse Holmen Møller
Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com