Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Præcisering af retningslinjer ved eksport

Motorstyrelsen har netop udsendt en præcisering af retningslinjerne for selvanmeldere ved eksport af køretøjer.

Præciseringen går i al sin enkelhed ud på, at køretøjer anmeldt til eksport skal være ude landet inden selvanmelderen godkender sin månedsangivelse. Umiddelbart kan det virke som en bagatel, men det kan have stor betydning for virksomhederne.

Når køretøjet er toldsynet og anmeldt til eksport – altså påført månedsangivelsen – skal køretøjet forblive i Danmark i 14 dage i tilfælde af, at det indkaldes til besigtigelse ved Motorstyrelsen. Det betyder, at virksomheden i visse tilfælde kun vil have et meget kort tidsrum, helt ned til 24 timer, til at få køretøjet ført ud af landet inden månedsangivelsen skal godkendes senest den 15. i den efterfølgende måned. Dette vil utvivlsomt medføre udfordringer med bestilling af autotransporter, koordinering med køber om leverancen og øvrig praktik og logistik omkring udførelsen.

Såfremt udførelsen ikke er mulig inden månedsangivelsen godkendelse, skal virksomheden kontakte Motorstyrelsen senest den 14. i måneden, da køretøjet alene kan fjernes manuelt fra månedsangivelse af Motorstyrelsen. Virksomheden må da vente til den efterfølgende måned før køretøjet på ny kan anmeldes til eksport.

Denne fremgangsmåde synes at give unødig administration for såvel virksomhederne som for Motorstyrelsens medarbejdere, som også kun har kort tid til manuelt at fjerne køretøjet fra månedsangivelsen og udsende kvittering herfor.

Vi følger udviklingen på området tæt og er klar til at besvare eventuelle spørgsmål.

Læs hele meddelelsen her.


Publiceret: 05. 09. 2019

Forfatter

Lasse Holmen Møller
Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com