Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Afgiftsfritagelse – mandskabsvogn

Sagen angik en afgiftsfritaget mandskabsvogn, der var ejet af et interessentskab, der drev virksomhed med udlejning af bygninger og landbrug. En af interessenterne ejede desuden et anpartsselskab, der drev virksomhed med træning og salg af heste.

SKAT havde ved en kontrol stoppet ejeren, der brugte mandskabsvognen til hestetransport, og køretøjet overholdte derfor ikke betingelserne for afgiftsfritagelse for registreringsafgift, da det ikke vedrørte interessentskabets virksomhed. Det var netop interessentskabet der var registreret som ejer og bruger af køretøjet, og der var ikke registreret nogle sekundære ejere eller brugere af køretøjet, og interessentskabets navn fremgik også af mandskabsvognen.

Da køretøjet blev brugt i anpartsselskabets interesse til transport af en hest, fandtes dette at være interessentskabets virksomhed uvedkommende, hvorfor betingelserne for afgiftsfritagelse ikke var opfyldt. Som følge heraf kunne SKAT opkræve fuld registreringsafgift af mandskabsvognen, og kunne dermed tilsidesætte sagsøgerens anbringende om, at interessentskabet og anpartsselskabet udgjorde én virksomhed.

Afgørelsen illustrerer endnu en gang den tydelige afgrænsning der er, mellem virksomhedens vedkommende og uvedkommende formål, og hvor vigtigt det er at man begrænser sig til at operere inden for dette spænd.

Sagen er dog blevet anket til landsretten.

Du kan læse afgørelsen her.


Publiceret: 15. 08. 2019

Forfatter

Rune Grøndahl

Partner
+45 5374 7079
rune.grondahl@kpmg.com

 

Oliver Halkjær

Consultant
+45 5077 0954
oliver.halkjaer@kpmg.com