Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Overdragelse af leasingaktiver - samarbejde med udenlandsk virksomhed

Sagen angik en situation hvor en udlejer sælger udvalgte leasingaktiver (maskiner – ikke biler), lejer dem tilbage og ydermere fortsætter udlejningen (nu videreudlejningen) til de pågældende (oprindelige) leasingkunder på uændrede vilkår.

Grunden til vi har valgt at kommentere på afgørelsen er, at den siger noget generelt om leasingforhold, som også vil have indvirkning på leasingaftaler ved biler.

Leasinggiver har været i forhandlinger med en potentiel samarbejdspartner i et andet EU-land, og parterne havde på denne baggrund udarbejdet en rammeaftale og en overdragelsesaftale.

Det overordnede formål med aftalerne var, at leasinggiver skulle overdrage lejeaftaler og tilhørende aktiver til samarbejdspartneren, som betaler vederlag herfor til spørger. I forhold til de enkelte kunder vil leasinggiver fortsat opkræve leasingydelsen i eget navn, men for samarbejdspartnerens regning.

Af rammeaftalen følger at samarbejdspartneren fra overdragelsestidspunktet indtræder i samtlige rettigheder og forpligtelser i forhold til kunden. Videre følger det, at en overdragelse af en lejeaftale uden samtidig overdragelse af ejendomsretten til det aktiv, som er omfattet af lejeaftalen, ikke kan finde sted.

Skatterådet skulle vurdere hvorvidt overdragelse af en lejeaftale og samtidig overdragelse af det udlejede aktiv er en tjenesteydelse. Dette kunne Skatterådet ikke bekræfte. I stedet fandt Skatterådet, at der er tale om et varesalg. 

Det som Skatterådet dog kunne bekræfte var, at den leje, som leasinggiver i eget navn opkræver af sine leasingkunder, fortsat er momspligtig her i landet, når kunderne er etableret her i landet.

Sagen har mange forhold og er ikke ukompliceret så kontakt os endelig for sparring eller afklarende spørgsmål.

 

Du kan læse hele afgørelsen her.


Publiceret: 04. 07. 2019

Forfatter

 

Rune Grøndahl
Partner
+45 5374 7079
rune.grondahl@kpmg.com