Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Udkast til Styresignal – Trappemodel for sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven

Motorstyrelsen har netop sendt et styresignal i høring, der omhandler fastsættelse af sikkerhedsstillelsen for selvanmeldere efter registeringsafgiftsloven, hvorefter der fremover skal anvendes en trappemodel, der sikrer at sikkerhedsstillelsen modsvarer virksomhedens afgiftstilsvar.

I forbindelse med lovforslag L4, som blev vedtaget ved lov 2017-11-14 nr. 1195, blev sikkerhedsstillelsen hævet fra de tidligere 200.000 kr. til 500.000 kr. Samtidig indførtes hjemlen til en individuel vurdering fastsættelse af beløbet. Det er sidstnævnte, vi nu langt om længe ser effektueret.

Udgangspunktet i modellen er, at sikkerhedsstillelsen skal stå mål med virksomhedens månedlige afgiftstilsvar. I dette medregnes såvel den månedlige afgiftsbetaling som den månedlige godtgørelse ved eksport. Eksportgodtgørelsen vil dog i beregningen kun tælle det halve. Beløbet fastsættes på baggrund af virksomhedens aktivitet 12 måneder tilbage i tid. Det fremgår dog, at der fortsat kan ske et individuelt skøn – i både op- og nedadgående retning – afhængig af virksomhedens forhold. Der nævnes eksempelvis hensyn til virksomhedens drift og likviditet, men også risikofaktorer og virksomhedens betalingsevne og –vilje.

 

Oversigt over trappemodel

Trappemodellen fra Motorstyrelsen  

Virksomhedens månedlige afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport

(Import tæller 1:1 og eksport det halve)
Sikkerhedsstillelse
0 – 1 mio. kr. 500.000 kr. (Mindstebeløbet)
1 – 2,5 mio. kr. 2.500.000 kr.
2,5 – 5 mio. kr. 5.000.000 kr.
5 – 10 mio. kr. 7.500.000 kr.
10 mio. kr. - Min. 7.500.000 kr., fastsættes dog individuelt

 

Der er således tale om en betydelige forhøjelse af sikkerhedsstillelsen, som vil berøre en lang række virksomheder.

Det er tilsyneladende tanken, at sikkerhedsstillelsen skal vurderes årligt, og virksomheden vil skulle skifte trappetrin ved en overskridelse på mere end 15 % til det tilstødende trin. Skatteforvaltningen kan dog fortsat ændre beløbet med en måneds varsel.

Vi står klar til at besvare eventuelle spørgsmål i denne forbindelse.

Læs udkastet til styresignalet her.


Publiceret: 04. 07. 2019

Forfatter

Lasse Holmen Møller

Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com