Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Styresignal i høring. Praksisændring på vej som følge af SKM2018.77.HR

Alt kommer til den, der venter. Det er tilsyneladende kun et spørgsmål om at vente længe nok.

Motorstyrelsen har den 28. juni 2019 sendt et styresignal i høring vedrørende Højesterets afgørelse af 19. december 2017.

 

Sagen omhandlede et leasingselskab, der havde indgået en leasingaftale og indsendt denne til SKATs godkendelse. Efter godkendelse og aftalens oprettelse i Motorregistret foretog selskabet en række ændringer i leasingaftalen. Dette fik SKAT til at anse tilladelsen for bortfaldet og den fulde registreringsafgift blev herefter opkrævet.

Sagen gik derefter i gang gennem klage- og retssystemet indtil Højesteret endelig frifandt leasingselskabet med den begrundelse, at der ikke var hjemmel til at anse tilladelsen for bortfaldet, eftersom ændringerne ikke havde betydning for hverken beregningen af den forholdsmæssige registreringsafgift eller aftalens realitet, og fordi det blev vurderet at ændringerne ville have kunnet opnå godkendelse, såfremt de havde været kendt af SKAT på ansøgningstidspunktet.

 

Skatteforvaltningen har, naturligvis, taget Højesterets afgørelse ad notam, og det fremgår af det udsendte styresignal, at Motorstyrelsens nye praksis tilsiger, at en tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift ikke bortfalder, såfremt der er tale om ændringer i den oprindelige leasingaftale, hvor ændringer ikke medfører, at der ikke kan opnås en tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, og der ikke er tale om ændringer, som har betydning for opgørelsen af afgiftens størrelse.

En anelse overraskende opfordrer Motorstyrelsen til, at ændringer i leasingaftaler indsendes til Motorstyrelsens godkendelse. Det er dog på ingen måde et krav, og det virker umiddelbart heller ikke som en fornuftig anvendelse af styrelsens (begrænsede) ressourcer. 

Det skal dog siges, at vi efter dialog med Motorstyrelsen har foretaget vurdering af i hvilke tilfælde vi alligevel anbefaler at advisere Motorstyrelsen om ændringer. Så kontakt os gerne for en drøftelse herom.

Motorstyrelsen vil af egen drift foretage genoptagelse af visse sager. Kriterierne for Motorstyrelsens udvælgelse kender vi ikke på nuværende tidspunkt. Vi opfordrer til, at man (hvis man har haft en eller flere sager) får vurderet hvorvidt der er adgang til genoptagelse. Dette også hvis man har verserende sager i f.eks. Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten. Såfremt man ønsker sin sag genoptaget, skal der rettes henvendelse til Motorstyrelsen. Der er frister, der skal iagttages, når styresignalet foreligger i endelig form.

Vi og specielt Lasse Holmen Møller sidder naturligvis klar til at bistå med vurdering og genoptagelsesansøgning, besvare spørgsmål eller yde anden rådgivning omkring jeres leasing- og afgiftsforhold.

 

Læs hele styresignalet her.


Publiceret: 01. 07. 2019

Forfattere

Rune Grøndahl
Partner
+45 5374 7079
rune.grondahl@kpmg.com

 

Lasse Holmen Møller
Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com