Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

 

Ny regering - hvad sker der med bilafgifter, ændringer i værdifastsættelse udskudt og oversigt over den kommende tid

Mette Frederiksen præsenterede i dag den nye ministerliste. For bilbranchen er især 4 ministerudnævnelser interessante:

Interessante ministerudvælgelser Uddrag fra regeringen nye politiske hensigtserklæring

Omstille transportsektoren. Som led i en grøn mobilitetsplan er en lang række initiativer nødvendige for at sikre markant flere elbiler på vejene og den nødvendige omstilling af transportsektoren:

 

* Et stop for salg af alle nye diesel- og benzinbiler fra 2030 og skærpede miljøzoner.

 * Det undersøges, om Kommissionen for grøn omstilling af personbiler kan fremrykke sit arbejde, så den endelige rapportering ligger færdig før udgangen af 2020. Der skal hurtigst muligt derefter indgås en politisk aftale for at sikre tryghed for branchen og bileejerne samt ro om den grønne omstilling.

* En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det kræver blandt andet investeringer i den kollektive transport og cyklisme.

 * Igangsætte initiativer der skal sikre mere bæredygtig flytransport.

 

Det mest interessante af ovenstående uddrag er her undersøgelsen af muligheden for en fremrykning af rapporten fra "Kommissionen for grøn omstilling af personbiler", som den daværende regering nedsatte, der ledes af Anders Eldrup. Kommissionen består af flere medlemmer fra DTU og et medlem fra Norge. Desuden har kommissionen følgegrupper, hvor erhvervslivet og bilbranchen deltager.

Der skal i kommissionen vurderes på samspillet mellem afgifter (og evt. tilskud) for en grøn omstilling af personbiler, herunder fordeling af afgifter ved:

  • Anskaffelse af køretøjer hvor der i dag betales en værdibaseret registreringsafgift – det fylder ca. 40% af statens provenu fra afgifter på køretøjer.
  • Ejerskab/rådighed af køretøjer – hvor hovedparten af indtægterne kommer fra grøn ejer afgift på personbiler – det fylder ca. 26% af statens provenu fra afgifter på køretøjer.
  • Kørsel – hvor hovedparten stammer fra afgifter på brændstof – svarende til ca. 34% af statens provenu fra afgifter på køretøjer.

Der er betales på nuværende tidspunkt ingen registreringsafgift på elbiler med en salgspris på op til 400.000 kr. Da salget af elbiler gik i stå tilbage i 2016 efter indførsel af blot 20% registreringsafgift, så holdes registreringsafgifterne på elbilerne sandsynligvis nede. Det vil dog mindske statens provenu, såfremt den politisk ønskede stigning i antallet af elbiler i Danmark opnås, hvis ikke skatteindtægterne øges på øvrige områder (formentligt på bilafgifter).

Det er derfor muligt, at afgifter for ejerskab/rådighed vil stige i fremtiden, måske med udgangspunkt i vægt og CO2. Det vil også give mulighed for at beskatte udenlandske bilister for deres vægt og CO2 belastning.

Stigende afgifter på brændstof har også været fremme, og de er nu på 2,76 kr./l for diesel og 4,26 kr./l (hvis mindst 5% biobrændstof). Aktuelt ligger de danske pris på brændstof tæt på det tyske priser, og en stigning kunne give øjet grænsehandel, hvilket Skatteministeriet er meget opmærksom på.

Med henvisning til ovenstående uddrag omkring "skærpede miljøzoner", som vil være en form for road pricing der sandsynligvis skal indføres for både at regulere trængsel og sikre penge i statskassen. I Norge betales der på udvalgte steder på motorveje og i byer såkaldte “bompenge”, med samme betalingsmetode som ved Storebæltsbroen. Den type road pricing kunne teoretisk indføres på forholdsvis kort tid.

Desuden er der en stor infrastrukturel og afgiftsmæssig opgave, så elbiler og plug in hybridbiler også kan oplades i fremtiden. Dansk Energi har skitseret udfordringen i "Gør elnettet klar til elbilerne". Hvis 1. mio. elbiler skal lades i 2030, så skal el nettet skal udbygges og afgifter/lade standere skal indrettes, så ladning om natten fremmes. En væsentlig bemærkning til den debat er dog at målet med 1 mio. elbiler er gledet ud af regeringens aftale, hvilet også er blevet bekræftet.

»Det er rigtigt, at der ikke er noget måltal for elbiler i aftalen. Det bliver man mere præcis på senere. De tal var også lidt arbitrære,« siger Rasmus Prehn, transportordfører hos S.

Indtil videre er den politiske dialog omkring afgifter dog skubbet til 2020, når Transportkommissionen har afleveret sin rapport. Regeringen har ifølge Ida Auken som målsætning at have nye bilafgifter klar i 2021, netop når både den aktuelle overgangsordning for WLTP og bundfradraget for elbiler udløber.

 

Ændringer i værdifastsættelse udsættes

Der har fra både Motorstyrelsen og Skatteministeriet været fremsat forslag om ændringer i værdifastsættelse i forhold "Stand" og "særlig anvendelse".

Motorstyrelsen kiggede på fradraget for "middel stand" på 3% / 8.000 kr., da ordlyden i REGAL § 10 er "Den almindelige pris fastsættes efter salg til bruger her i landet i den stand, hvori køretøjet skal registreres". Deres overvejelser gik på at ændre tolkningen, så fradrag for "middel stand" bortfaldt. KPMG Acor Tax gjorde opmærksom på en dom på området, der har sendt Motorstyrelsen tilbage i tænkeboks.

Skatteministeriet sendte "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift" i høring, hvor fradrag for særlig anvendelse og regulering for "Over og under middel Stand" ikke længere var muligt på køretøjer under 6 måneder (dvs. i forbindelse med værdifastsættelse til genberegning), samt at fradrag for særlig anvendelse skulle ændres til »ikke leasing eller alene lejlighedsvis udlejning«. Bekendtgørelsen skulle træde i kraft den 1. juli 2019

Bekendtgørelsen har givet anledning til en del reaktioner i bilbranchen, og det nåede det ikke at blive indført inden valget og kommer nu til at ligge på den nye skatteministers skrivebord.

Begge forslag fra Motorstyrelsen og Skatteministeriet er således sat på "stand by" indtil videre.

 

Kommende ændringer

Der sker meget i den kommende tid, og her er et udvalg af kommende ændringer

Ændringer i den kommende tid

01.07.2019

Ny krav til varebiler

Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel og godskørsel for fremmed regning være registreret hos Motorstyrelsen.

Se mere på www.varebilskrav.dk

01.07.2019

Forhøjet skrotpræmie for ældre dieselbiler

Den forhøjede skrotpræmie for ældre dieselbiler før 2016 lukkes for ansøgninger, da finansieringen er brugt. Se mere hos Miljøstyrelsen:

https://mst.dk/service/nyheder/

01.09.2019

WLTP indføres for varebiler

Med 1 års forsinkelse skal alle nye varebiler også være målt efter WLTP.

Se mere om WLTP her:

www.WLTP.dk

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2276790

01.09.2019

Euronorm 6D temp og 6D

Siden 1992 er udledningen af NOx og partikler reduceret med ca. 90%.

EuroNorm 6D temp sætter nye og skrappe krav for udledning af NOx og partikler, der strammes yderligere med EuroNorm 6D fra januar 2020.

01.09.2019

RDE "Real Driving Emissions"

"Real Driving Emissions" udføres i rigtig trafik som supplement til WLTP for at måle udledning i rigtig trafik.

Der er en grænse for udledning på 80 mg NOx/km ved EuroNorm 6D og 6D temp.

Indtil årsskiftet kan grænsen ganges med 2,1 (til 168 mg NOx/km) og fra 1. januar 2020 ganges grænsen med 1,5 (til 120 mg NOx/km) ved skiftet fra EuroNorm 6D temp til 6D.

01.01.2020

EU forordning 2019/631

Verdens skrappeste grænser for CO2 udledning er sat af EU og træder i kraft ved årsskiftet. I første omgang gennemsnitligt 95 gr CO2 /km målt efter NEDC.

Ny teknik gør den moderne forbrændingsmotor langt bedre end især de ældre biler i bilparken, og de skrappe EU grænser for udledning af CO2 gældende fra januar 2020 får stor betydning miljøvenligheden i nye biler i 2020 og frem.

Billige biler med høj CO2  udledning vil f.eks. næppe blive udbudt i EU, da bøder til producenten for overskridelse af grænsen er 95 Euro per ekstra gram CO2 /km.

 

Finansminister Nikolai Wammen Ansvaret for statens finanser.
Skatteminister Morten Bødskov Ansvaret for Motorstyrelsen og bilafgifter – både de aktuelle og kommende bilafgifter og energiafgifter.
Transportmister Benny Engelbrecht Fremtidens mobilitet – f.eks. selvkørende biler.
Klima, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen Ansvar for infrastruktur til ladning af elbiler og plug in hybridbiler.

Publiceret: 27. 06. 2019

Forfatter

 

Jacob Skjærris
Senior Automotive Manager
+45 5077 0933
jacob.skjaerris@kpmg.com