Vil du se mere?

KPMG Acor Tax Automotive Universe kræver at du logger ind for at se dette indhold i fuld længde.
Kontakt os for at oprette et abonnement. Er din virksomhed allerede abonnenter, tryk da på log ind.

Log ind
Forside
Nyheder

Styresignal om betingelser for deleleasing samt beskatningsgrundlag

Skattestyrelsen har den 2. maj 2019 udsendt endeligt styresignal, der præciserer betingelserne for deleleasingarrangementer og beskatningsgrundlaget ved beregning af fri bil beskatning.

Det endelige styresignal varierer kun i begrænset omfang fra det udsendte udkast, som vi har beskrevet her.

 

På baggrund af de indkomne høringssvar, har Skattestyrelsen dog fundet anledning til at uddybe nogle forhold.

Under betingelserne for anerkendelse af deleleasing er det præciseret, at en arbejdsgiver ikke som udlæg kan betale den ansattes andel af leasingydelserne og efterfølgende opkræve denne over den ansattes lønudbetaling.

I afsnittet "Løbende afregning" er det yderligere påpeget, at det i forhold til afregningsintervaller ikke anses at findes en branchekutyme, og at den løbende afregning af samtlige ydelser, herunder fordeling, skal ske månedligt i hele leasingperioden. Der henvises her til SKM2017.729.SR.

Høringssvarene indeholder ønske om en tilkendegivelse af, hvordan leasingtagerne skal forholde sig til "neutral kørsel", dvs. kørsel til fx service, værksted og tankning. Skattestyrelsen er af den opfattelse at sådan kørsel skal vurderes i forhold til den kørsel, den sker i tilknytning til. Det vi sige, at såfremt bilen tankes på vejen mellem hjem og arbejde eller anden privat kørsel, vil strækningen til tankstationen ligeledes være privat. Denne udtalelse må tolkes sådan, at al kørsel, i Skattestyrelsens optik, er enten privat eller erhvervsmæssig, og at begrebet "neutral kørsel" ikke eksisterer i denne sammenhæng.

I forhold til beskatningsgrundlaget bemærker Skattestyrelsen, at dette skal reduceres med samtlige ydelser, som den ansatte i indkomståret har betalt til leasingselskabet for den private kørsel. Såfremt leasingperioden strækker sig over flere indkomstår, skal førstegangsydelser akkumuleres over hele leasingperioden, så kørslen fordelt på hhv. privat og erhverv også afspejles i førstegangsydelserne.

Der er stadig en række opmærksomhedspunkter, som er vigtige at iagttage i det konkrete deleleasingarrangement. Vi står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være behov for yderligere uddybning eller andet.

 

Du kan finde styresignalet her


Publiceret: 03. 05. 2019

Forfatter

Lasse Holmen Møller
Senior Consultant
+45 5374 7068
lasse.moller@kpmg.com