Log ind
Forside
Nyheder

Nyheder

Møde i Motorkontaktudvalget den 7. maj 2019 - Resumé, indtryk og kommentarer

7. maj 2019 var der møde i Motorstyrelsens Motorkontaktudvalg. KPMG Acor Tax deltog.

Publiceret: 8. 5. 2019

Styresignal om betingelser for deleleasing samt beskatningsgrundlag

Skattestyrelsen har den 2. maj 2019 udsendt endeligt styresignal, der præciserer betingelserne for deleleasingarrangementer og beskatningsgrundlaget ved beregning af fri bil beskatning.

Publiceret: 3. 5. 2019

Skatteministeriet ønsker at skærpe reglerne for vedrørende stand og særlig anvendelse ved værdifastsættelse

Skatteministeriet har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift (registreringsafgiftsbekendtgørelsen) i høring, med ...

Publiceret: 29. 4. 2019

Momsfradrag – Leasing – Ikke-eksisterende aktiver

Højesteret har den 26. marts 2019 afsagt dom i de forenede sager 115/2018 og 116/2018 om ret til fradrag for moms vedrørende maskiner, der ikke havde eksisteret.

Publiceret: 12. 4. 2019

Østre landsret stadfæster sagen om SKATs administrative fradrag ved værdifastsættelse af brugte køretøjer

Sagen om 820 eksporterede køretøjer, der af sagsøger menes at være blevet værdifastsat forkert af SKAT på baggrund af SKATs (nu Motorstyrelsen) administrative ...

Publiceret: 12. 4. 2019